Nyheter                                    

Veterinärer protesterar - risk för rabies i Sverige

läs mer här

Fransk Hjärtmask sprider sig i Sverige

Vår kollega veterinär Helena Mann på Sävsjö Veterinärklinik har nyligen påvisat både hjärt- och lungmask hos en yngre jakthund samt lungmask hos en annan yngre hund av jakttyp. Läs vidare på följande länk:

Veterinärmagazinet 

 

Resistenta bakterier i färskfoder

Vid provtagning utförd på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har man funnit ESBL bakterier i färskfoder åt hund. Läs vidare på följande länk:

Bakterier i färskfoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto, SVA)

 

Tonsillit - en svensk företeelse läs mer här 

 

Foto: Jan Henricson

 

    

                               Varmt välkommen!